Info

 

 

Dioxide sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem: Projekt wzorniczy wraz z etapami inwestycji celem wdrożenia 4 kolekcji odzieży oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwieńczenie produkcji realizowanych prac nad stworzeniem 4 kolekcji odzieży damskiej i męskiej.

 Planowane efekty: Wdrożenie 4 kolekcji odzieży.

 Wartość projektu:

  • wartość projektu ogółem: 530 474.40zł

  • wysokość kosztów kwalifikowanych: 431 280.00zł

  • dofinansowanie: 366 588.00zł